HAKKIMIZDA

tree, plant in the hand
Care Of New Life – Watering Young Plant

HAKKIMIZDA


Fıtrat’ta Buluşalım..!

Yeşil Yolculuk Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi, dil, inanç, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden bilim, eğitim, kültür, sanat alanlarında faaliyetler yaparak; her yaş grubundan insanların eğitim ve öğretimine, özellikle toplumu oluşturan gençlerin ahlaki yapısının sağlıklı bir şekilde oluşmasına, kültürel zenginliğinin artmasına, sağlık ve çevre bilinci kazanmasına,zihinsel ruhsal ve bedensel yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Fıtratla buluşmak ve birlik bilincine ulaşmak adına çalışmalar yapmak ; düşünce, tecrübe, ilim, fikir ve bilgi birikiminin değerlendirildiği, hayatı yorumlama, anlama ve anlamlandırma çalışmalarının yapıldığı, neyi, niçin ve nasıl yapmalıyız sorusunun cevabının arandığı bir paylaşım ortamı oluşturmak ; bununla birlikte doğru bir amaç ve yöntem geliştirmenin yolculuğundayız.